eXTReMe Tracker

Wednesday, July 16, 2008

KOF - MUAYCHAIYA VS VOVINAMKOF - Amateur MMA Match IN Bangkok , thailand

SKYDRAGON (Vovinam/Muaythai) VS SMINGVAYU (Muaychaiya)

In weight 55-60 Kilo Winner is SMINGVAYU By Submission

No comments: